ONLINE

Práve tu je 3 návštevníkov a žiadni členovia on-line

EXHIBITIONS

fachpack

pipack

ism

   Výrobný program spoločnosti SAWIUS s.r.o. je zameraný na výrobu a vývoj plastových obalov na báze spracovania materiálov ( fólií ) rôznych druhov, ako napríklad PET, OPS, PS, PP, PVC...... .

   Ohľadne kvality produktov, služieb a prác v organizácii je zavedený a aplikovaný systém manažérstva kvality podľa požiadaviek normy ISO 9001.

   Výroba podlieha smernici „Riadenie výrobného procesu”, ktorý sú oboznámený všetci zainteresovaný pracovníci.

Výroba Výroba Výroba

   Moderná výrobná hala a skladové priestory vyhovujú prísnym hygienickým normám a požiadavkám našich odberateľov. Používaná technológia je na úrovni svetového štandardu od skúsených a popredných výrobcov strojnotechnologických zariadení: G.N. Plastics Company Limited Kanada a ILLIG Maschienenbau GmbH Co. KG.

   Ako veľký dôraz kladieme na kvalitné výrobné zariadenia, taktiež aj na ich údržbu a bezpečnú prevádzku. Spoločnosť vynaložila vysoké úsilie aby stroje spĺňali najvyššiu kvalitu a bezpečnostné predpisy podľa najnovších noriem. Bezpečnosť práce na výrobných zariadeniach deklaruje Technická inšpekcia SR s certifikátmi o bezpečnosti technického zariadenia podľa čl. 13 STN EN ISO/IEC 17020.

   Naši zamestnanci disponujú dlhoročnými skúsenosťami v obore a sú školený v súlade so zákonom č. 124/2006 Z.z.